• (024) 73.044.568

 • Thông báo quan trọng số 01

   

  Căn cứ nội dung cuộc họp khẩn giữa Ban lãnh đạo và Trưởng các bộ phận chuyên môn của VPR diễn ra vào 9h00 sáng Thứ 3 ngày 08/09/2020;

  Căn cứ hiện trạng hồ sơ của các dự án đã được gửi đến VPR;

  Căn cứ quá trình thẩm định hồ sơ dự án;

  Căn cứ các buổi làm việc giữa VPR với những Bên có liên quan đến các dự án;

  Căn cứ tình hình thực tế đang diễn ra ở bên ngoài hiện nay,

   

  Chúng tôi kính gửi đến Quý Chủ dự án và tất cả các Đơn vị Trung gian/Tư vấn/Môi giới/Bên được uỷ quyền/uỷ thác THÔNG BÁO QUAN TRỌNG SỐ 01 về nguyên tắc làm việc trong hoạt động đầu tư dự án của VPR như sau:

   

  1). Đối với tất cả các Đơn vị Trung gian/Tư vấn/Môi giới/Bên được uỷ quyền/uỷ thác:

  Một khi hồ sơ dự án đã được gửi đến VPR, chúng tôi xin yêu cầu tất cả các Đơn vị Trung gian/Tư vấn/Môi giới/Bên được uỷ quyền/uỷ thác:

  • Tôn trọng Chủ dự án và các Đơn vị Trung gian/Tư vấn/Môi giới/Bên được uỷ quyền/uỷ thác khác có mối liên hệ với Đơn vị mình;
  • Nghiêm chỉnh, nghiêm túc chấp hành và thực hiện đúng các nghĩa vụ trong phạm vi công việc của Đơn vị mình;
  • Không tham gia vào các công việc chuyên môn của những Đơn vị khác không thuộc thẩm quyền và phạm vi công việc của Đơn vị mình;
  • Không nên có những hành động khiếm nhã, không đứng đắn, không đúng mực, thiếu tôn trọng Chủ dự án và những Đơn vị khác, v.v… chỉ vì lợi ích của Đơn vị mình bị ảnh hưởng.

  Những yêu cầu trên của chúng tôi để tạo ra một môi trường làm việc minh bạch, trong sạch, văn minh, góp phần xây dựng được những mối quan hệ hợp tác/đối tác lâu dài và bền chặt dựa trên sự trung thực, đạo đức nghề nghiệp và sự tôn trọng lẫn nhau, đảm bảo tiến độ thực hiện và hoàn thành công việc, v.v…

   

  2). Liên quan các vấn đề về phí và phụ phí:

  Chúng tôi KHÔNG yêu cầu thu từ Chủ dự án bất kỳ khoản phí và phụ phí nào cho Công ty. Toàn thể Cán bộ – Nhân viên, đội ngũ Cộng tác viên và các Đối tác chính thức của VPR đều đã được thông báo và quán triệt về vấn đề này.

  Vì vậy, nếu bất kỳ đơn vị/tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân nào lấy danh nghĩa “là Cộng tác viên/Tư vấn viên/Đối tác/Cán bộ – Nhân viên của VPR”, “làm việc cho VPR” hoặc “được VPR uỷ quyền/uỷ thác”, v.v… để thu phí từ Chủ dự án thì VPR sẽ không chịu trách nhiệm vì những khoản phí đó chúng tôi KHÔNG yêu cầu thu cũng như các đơn vị/tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân đó hoàn toàn KHÔNG PHẢI là Cộng tác viên/Tư vấn viên/Đối tác/Cán bộ – Nhân viên của chúng tôi.

  Chỉ Đơn vị nào được Chủ dự án đồng ý thuê để lập lại một số giấy tờ trong hồ sơ dự án thì mới có thể thu phí dịch vụ từ Chủ dự án theo đúng quy định của pháp luật.

   

  3). Liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ dự án:

  • Khi có nguyện vọng đề nghị chúng tôi đầu tư/tài trợ, Chủ dự án xin vui lòng trực tiếp gửi đến chúng tôi thông qua Email:
   • Toàn bộ hồ sơ hiện có của dự án;
   • Toàn bộ hồ sơ pháp lý của Doanh nghiệp Chủ dự án;
   • Đơn đề nghị chúng tôi đầu tư/tài trợ vốn cho dự án. Nội dung cơ bản cần được nêu trong đơn:
    • Tên dự án;
    • Địa điểm xây dựng dự án;
    • Tổng mức đầu tư (VNĐ & USD);
    • Tên Doanh nghiệp Chủ dự án;
    • Địa chỉ trụ sở chính;
    • Số điện thoại và Email của Người đại diện theo pháp luật và của ít nhất một Thành viên trong HĐQT/HĐTV của Doanh nghiệp Chủ dự án – người sẽ chịu trách nhiệm làm việc, trao đổi, thảo luận, đàm phán các vấn đề với chúng tôi khi Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp Chủ dự án vắng mặt.
    • Tổng số tiền đề nghị VPR đầu tư (VNĐ & USD);
    • Đề xuất lãi suất và thời gian ân hạn;
    • Lời cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật của Chủ dự án về sự chính xác và tính xác thực của tất cả các nội dung và thông tin được ghi trong đơn.

  Xin lưu ý:

     • Các số điện thoại và email được ghi trong đơn phải đang hoạt động, giao dịch bình thường;
     • Chủ dự án xin vui lòng KHÔNG ghi số hotline, KHÔNG ghi thay thế bằng số điện thoại và email của bất kỳ Đơn vị Trung gian/Tư vấn/Môi giới/Bên được uỷ quyền/uỷ thác nào (kể cả là “Anh/Chị/Em ruột” hoặc “Anh/Chị/Em họ” của Chủ dự án nếu không phải Thành viên trong HĐQT/HĐTV của Doanh nghiệp Chủ dự án).

  Tất cả những điều này để đảm bảo cho việc thẩm định ban đầu về sự tồn tại của dự án, độ chính xác và tính xác thực của các thông tin, hồ sơ, văn bản, v.v… được gửi đến chúng tôi.

  Trong quá trình thẩm định hồ sơ được gửi đến, nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ thông tin nào sai sự thật, chúng tôi sẽ huỷ việc tiếp nhận hồ sơ ngay lập tức.

  • Chúng tôi KHÔNG tiếp nhận tất cả các hồ sơ được gửi thông qua bất kỳ Đơn vị Trung gian/Tư vấn/Môi giới/Bên được uỷ quyền/uỷ thác nào của phía Chủ dự án (kể cả là “Anh/Chị/Em ruột” hoặc “Anh/Chị/Em họ” của Chủ dự án nếu không phải Thành viên trong HĐQT/HĐTV của Doanh nghiệp Chủ dự án) cũng như bất kỳ cá nhân/đơn vị/tổ chức/doanh nghiệp chưa có mối quan hệ hợp tác/đối tác chính thức nào với chúng tôi.

  Vì vậy, nếu cần thiết, khi gửi Email toàn bộ hồ sơ của mình đến chúng tôi, Chủ dự án có thể CC/BCC đến Email của những Bên có liên quan của phía mình.

  • Sau khi đã tiếp nhận hồ sơ được gửi thông qua email, nếu còn thiếu giấy tờ, VPR sẽ phản hồi lại email đó và hướng dẫn để Chủ dự án bổ sung trước khi VPR chính thức mời Chủ dự án cùng các Bên có liên quan đến Văn phòng tại Hà Nội của VPR để trao đổi và làm việc cụ thể.

  4). Liên quan đến việc sắp xếp và thông báo các lịch làm việc với Chủ dự án:

  • Để đảm bảo việc tiếp đón một cách chu đáo, không bị chồng chéo các lịch làm việc bởi không phải Chủ dự án nào cũng ở Hà Nội, CHỈ sau khi đã tiếp nhận hồ sơ do chính Chủ dự án trực tiếp gửi đến thông qua Email và hồ sơ đó đã vượt qua được giai đoạn thẩm định ban đầu, chúng tôi sẽ sắp xếp lịch làm việc trực tiếp với Chủ dự án.
  • Chúng tôi KHÔNG gửi và nhận xác nhận các lịch làm việc giữa Chủ dự án và chúng tôi thông qua bất kỳ Đơn vị Trung gian/Tư vấn/Môi giới/Bên được uỷ quyền/uỷ thác nào. Vì vậy, chúng tôi sẽ CHỈ sắp xếp và thống nhất các lịch làm việc thông qua Email và điện thoại cùng trực tiếp Chủ dự án. Khi nhận được thông báo từ chúng tôi về thời gian của buổi làm việc, Chủ dự án xin vui lòng trực tiếp xác nhận lại với chúng tôi thông qua Email và điện thoại kèm theo thông tin (các) Thành viên của Doanh nghiệp Chủ dự án tham gia buổi làm việc đó.

  Sau khi hai Bên đã thống nhất xong về thời gian cuộc họp, nếu có bất kỳ sự thay đổi nào, chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ và thông báo với Chủ dự án thông qua Email và điện thoại kèm theo đề xuất về lịch làm việc mới.

  Và ngược lại, nếu Chủ dự án có bất kỳ sự thay đổi nào về lịch làm việc, xin vui lòng liên hệ và thông báo trực tiếp với chúng tôi thông qua Email và điện thoại kèm theo đề xuất thời gian làm việc thay thế để chúng tôi sắp xếp và xác nhận lại với Chủ dự án.

  Khi đã thống nhất lịch làm việc chắc chắn, Chủ dự án có thể chủ động thông báo về thời gian này cho các Bên có liên quan của mình (nếu cần thiết).

  • Trong buổi làm việc đầu tiên, chúng tôi kính đề nghị:
   • Đại diện của Doanh nghiệp Chủ dự án cần tham gia bao gồm:
    • Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp Chủ dự án; và
    • Ít nhất một Thành viên trong HĐQT/HĐTV của Doanh nghiệp Chủ dự án – người sẽ chịu trách nhiệm làm việc, trao đổi, thảo luận, đàm phán các vấn đề với chúng tôi mỗi khi Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp Chủ dự án bận xử lý các công việc khác.

  Đại diện của Doanh nghiệp Chủ dự án vui lòng mang theo Business Card của mình để gửi cho chúng tôi.

   • Đơn vị Trung gian/Tư vấn/Môi giới/Bên được uỷ quyền/uỷ thác của phía Chủ dự án có thể cử một đại diện đến tham dự.
  • Các buổi tiếp theo, tuỳ thuộc vào nội dung công việc, nếu không cần thiết phải gặp trực tiếp, Chủ dự án có thể chỉ cần làm việc với chúng tôi thông qua Email, Điện thoại & Zalo.
  • Khi chúng tôi đã nhận được hồ sơ nhưng vẫn chưa được làm việc trực tiếp với Chủ dự án, chúng tôi xin TỪ CHỐI tiếp và làm việc trước với:
   • Tất cả các Bên Trung gian/Tư vấn/Môi giới/Bên được uỷ quyền/uỷ thác của phía Chủ dự án (kể cả là “Anh/Chị/Em ruột” hoặc “Anh/Chị/Em họ” của Chủ dự án nếu không phải thành viên trong HĐQT/HĐTV của Doanh nghiệp Chủ dự án);
   • Tất cả các cá nhân/đơn vị/tổ chức/doanh nghiệp chưa có mối quan hệ hợp tác/đối tác chính thức nào với chúng tôi.
  • Ngoài ra, chúng tôi cũng xin TỪ CHỐI tiếp và làm việc với mọi trường hợp tìm đến với chúng tôi chỉ với mục đích thăm dò.

   

  5). Liên quan việc trao đổi, thảo luận, đàm phán các vấn đề:

  Nhằm đảm bảo tính xác thực và sự chính xác tuyệt đối của các hồ sơ/văn bản/giấy tờ và các thông tin/vấn đề trao đổi, bảo đảm tiến độ thực hiện và hoàn thành công việc, tránh sự nhiễu loạn thông tin cũng như tránh tình trạng “tam sao thất bản”, chúng tôi CHỈ làm việc, trao đổi, thảo luận, đàm phán, phản hồi các thông tin/vấn đề với trực tiếp Chủ dự án và KHÔNG thông qua bất kỳ Đơn vị Trung gian/Tư vấn/Môi giới/Bên được uỷ quyền/uỷ thác nào của phía Chủ dự án (kể cả là “Anh/Chị/Em ruột” hoặc “Anh/Chị/Em họ” của Chủ dự án nếu không phải thành viên trong HĐQT/HĐTV của Doanh nghiệp Chủ dự án) cũng như bất kỳ cá nhân/đơn vị/tổ chức/doanh nghiệp chưa có mối quan hệ hợp tác/đối tác chính thức nào với chúng tôi.

   

  6). Trước khi bắt đầu chính thức làm việc, chúng tôi luôn luôn khuyến khích và đề nghị tất cả các Chủ dự án và các Đơn vị Trung gian/Tư vấn/Môi giới/Bên được uỷ quyền/uỷ thác của phía Chủ dự án tìm hiểu thật kỹ thông qua các thông tin được công khai đăng tải trên Website chính thức của Công ty để có được những hiểu biết chi tiết và chính xác nhất về chúng tôi.

  Thông tin liên hệ của chúng tôi, xin vui lòng xem tại đây.

  Xin trân trọng cảm ơn!

  Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2020

  CHỦ TỊCH HĐQT 

  (Đã ký & đóng dấu)

   

  Xem thêm

  Hoạt động đầu tư/tài trợ vốn cho dự án

  NICOS VIETNAM

  LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  Bất động sản – VPR LAND