• (024) 73.044.568

 • Đôi nét

  Về chúng tôi

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÁC DỰ ÁN VIỆT NAM
  Viết tắt: VPR .,JSC
  Tên giao dịch: VPR - GLG Vietnam | VPR
  Là Công ty có vốn đầu tư nước ngoài và do Bà Nguyễn Thị Thanh Hà là đại diện cho phần góp vốn của nước ngoài Tập đoàn GLGL có trụ sở tạị The Hayward Siute- Beta House Laser Quay Culpeper Close Medway City Estate, Rochester, Kent Me24Hu Vương quốc Anh.

 • Xem thêm >>