• (024) 73.044.568

 • NICOS VIỆT NAM – HỖ TRỢ TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

   

  Quý Đối tác và Khách hàng đang tìm kiếm một giải pháp hiệu quả để tái cấu trúc Doanh nghiệp của mình cũng như để tăng năng suất, hiệu quả và lợi nhuận?

  Quý Đối tác và Khách hàng đang gặp khó khăn trong việc quản lý nhân sự, tài chính, chiến lược và văn hóa Doanh nghiệp?

  Quý Đối tác và Khách hàng muốn hợp tác với đối tác tin cậy, chuyên nghiệp và có kinh nghiệm để hỗ trợ mình trong quá trình tái cấu trúc?

  Nếu câu trả lời là có, thì Quý Đối tác và Khách hàng đã đến đúng nơi. NICOS Việt Nam là một Công ty chuyên cung cấp dịch vụ hỗ trợ tư vấn tái cấu trúc Doanh nghiệp với đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này.

  Giải pháp hỗ trợ tư vấn tái cấu trúc Doanh nghiệp của NICOS Việt Nam:

  • Hỗ trợ tư vấn tái cấu trúc chiến lược, sắp xếp lại danh mục đầu tư hiện tại:
   • Hỗ trợ tư vấn xác định lại chiến lược của Doanh nghiệp. Điều này dựa vào phân tích SWOT bao gồm điểm mạnh, yếu của Doanh nghiệp, những cơ hội và thách thức của thị trường.
   • Hỗ trợ tư vấn Quý Doanh nghiệp thiết lập lại trọng tâm của hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc thiết lập chuỗi kinh doanh rõ ràng và có hoạt động bổ trợ; nên tập trung vào lĩnh vực đầu tư nào, lĩnh vực nào nên cắt giảm, Doanh nghiệp nên mở rộng hay giảm quy mô hoạt động, v.v… Bằng cách này, các chuỗi kinh doanh có hoạt động bổ trợ sẽ được tập hợp thành một nhóm dưới sự quản lý của cùng một đội ngũ lãnh đạo, để Quý Doanh nghiệp có thể tận dụng nhân tài của Quý Doanh nghiệp, và nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin cũng như thông lệ tốt nhất. Qua đó, cũng giúp Quý Doanh nghiệp nâng cao khả năng kiểm soát khi Doanh nghiệp đã được tái cấu trúc thành công và dễ quản lý.
   • Hỗ trợ tư vấn giúp Quý Doanh nghiệp nắm bắt lại thế mạnh, tầm nhìn, và tận dụng thị trường hiện tại. Để thực hiện được điều này, NICOS Việt Nam sẽ tư vấn Quý Doanh nghiệp sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của danh mục đầu tư để đưa ra các phương án thoái vốn đối với dự án không mang tính chiến lược. Qua đó, tạo động lực để Quý Doanh nghiệp củng cố ban lãnh đạo và đội ngũ nhân sự để tất cả cùng đi đúng hướng.
  • Hỗ trợ tư vấn tái cấu trúc nhân sự:
   • Hỗ trợ tư vấn xây dựng lại cơ cấu nhân sự và tinh gọn nhất có thể.
   • Hỗ trợ tư vấn xây dựng mô tả công việc cho từng vị trí, chứ năng cho từng phòng, ban.
   • Hỗ trợ tư vấn xây dựng hệ thống KPI, OKR để đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên.
   • Hỗ trợ tư vấn xây dựng quy trình tuyển dụng, đánh giá, khen thưởng, các chính sách nhân sự, lương thưởng và đào tạo hiệu quả.
   • Hỗ trợ tư vấn giúp Quý Doanh nghiệp cải thiện cách thức thu hút và giữ nhân tài trong tương lai khi Doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển.
   • Hỗ trợ tư vấn tổ chức kiểm tra năng lực, tính cách nhân sự để phân bổ người vào đúng vị trí trong tổ chức.
  • Hỗ trợ tư vấn tái cấu trúc quy trình quản lý, quản trị:
   • Hỗ trợ tư vấn xây dựng, cải thiện, hoàn thiện bộ máy, làm tinh gọn hệ thống và quy trình hoạt động để nâng cao hiệu quả quản lý.
   • Việc thay đổi tầm nhìn mới đòi hỏi có sự hỗ trợ, quyết đoán, và nỗ lực của ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên của Quý Doanh nghiệp. NICOS Việt Nam sẽ hỗ trợ Quý Doanh nghiệp thực hiện các thay đổi trong đó tạo được sự hưởng ứng của đội ngũ nhân sự của Doanh nghiệp. Điều đó sẽ đảm bảo sự thay đổi diễn ra nhanh chóng, bền vững mà không phá vỡ hệ thống hoạt động.
   • Hỗ trợ tư vấn thiết lập quy trình vận hành, sản xuất, kiểm soát chất lượng.
   • Hỗ trợ tư vấn xây dựng quy trình quản lý, quản trị cho từng bộ phận.
   • Hỗ trợ tư vấn xây dựng hệ thống thông tin kết nối cho toàn bộ Doanh nghiệp.
   • Hỗ trợ tư vấn sắp xếp lại, tập hợp các hoạt động hỗ trợ của Quý Doanh nghiệp (ví dụ Nhân sự, Công nghệ Thông tin và Tài chính) thành hệ thống dịch vụ dùng chung, phục vụ cho cấu trúc mới của Doanh nghiệp. Qua đó, đảm bảo Quý Doanh nghiệp có hệ thống dịch vụ hoạt động nhất quán, hiệu quả cao với chi phí thấp.
  • Hỗ trợ tư vấn tái cấu trúc tài chính:
   • Hỗ trợ tư vấn cơ cấu lại nguồn vốn Doanh nghiệp.
   • Hỗ trợ tư vấn đẩy mạnh doanh thu, hạn chế chi phí, giá thành sản xuất.
   • Hỗ trợ tư vấn quản trị tiền mặt và xây dựng hệ thống báo cáo.
   • Hỗ trợ tư vấn xây dựng chính sách bán hàng, mua hàng nhằm kiểm soát dòng tiền.
   • Hỗ trợ tư vấn xây dựng phương án kinh doanh hợp lý.
   • Hỗ trợ tư vấn hợp nhất và sắp xếp lại cơ cấu nợ hiện tại của Quý Doanh nghiệp, giảm gánh nặng về nợ, và hoàn thiện các điều khoản tài chính chung liên quan đến cấu trúc nợ.
   • Hỗ trợ tư vấn kết nối với (các) Nhà Đầu tư, Ngân hàng hoặc Tổ chức tài chính/tín dụng phù hợp.
  • Hỗ trợ tư vấn tái cấu trúc quy trình sản xuất, bán hàng:
   • Hỗ trợ tư vấn, rà soát, xem xét tăng hoặc giảm dây chuyền sản xuất.
   • Hỗ trợ tư vấn nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.
   • Hỗ trợ tư vấn nghiên cứu đầu tư máy móc sản xuất hiện đại.
   • Hỗ trợ tư vấn thiết lập bộ đánh giá, chăm sóc khách hàng.
   • Hỗ trợ tư vấn xây dựng chính sách bán hàng cho từng giai đoạn.

  Để được hỗ trợ, xin Quý Khách hàng và Đối tác vui lòng liên hệ với NICOS Vietnam tại đây!

   

  Xem thêm

  Giới thiệu chung

   

  VPR – ĐẦU TƯ VỐN CHO CÁC DỰ ÁN

   

  BỘ QUY TRÌNH & HƯỚNG DẪN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐỀ NGHỊ CẤP VỐN/HỢP TÁC ĐẦU TƯ VỐN

   

  NICOS VIỆT NAM

   

  HỖ TRỢ THẨM TRA, THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ; HỖ TRỢ HOÀN THIỆN HỒ SƠ DỰ ÁN

   

  NICOS VIỆT NAM – HỖ TRỢ TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

   

  VPR LAND