• (024) 73.044.568

 • NICOS VIỆT NAM – HỖ TRỢ THẨM TRA, THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ & HỖ TRỢ HOÀN THIỆN HỒ SƠ DỰ ÁN

   

  Dịch vụ hỗ trợ thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư của NICOS Việt Nam cung cấp giải pháp toàn diện để giúp bạn đánh giá mức độ hiệu quả và khả thi của dự án đầu tư. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, chúng tôi sẽ thực hiện các bước thẩm tra và thẩm định kỹ lưỡng để đảm bảo rằng dự án của Quý Chủ Đầu tư đáp ứng được các tiêu chí về mặt kinh tế, tài chính và pháp lý.

  Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ Quý Chủ Đầu tư hoàn thiện hồ sơ dự án, bao gồm việc chuẩn bị các tài liệu cần thiết và đảm bảo rằng hồ sơ của Quý Chủ Đầu tư được trình bày một cách chuyên nghiệp và đầy đủ. Điều này sẽ giúp Quý Chủ Đầu tư tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, đồng thời tăng khả năng thành công của dự án cũng như tăng khả năng được xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư/cấp vốn từ các Nhà Đầu tư, Ngân hàng hoặc Tổ chức tín dụng/tài chính.

  Các công việc NICOS Việt Nam sẽ thực hiện liên quan đến hỗ trợ thẩm tra, thẩm định dự án và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ dự án:

  • Thẩm tra, thẩm định:
   • Tổng mức đầu tư;
   • Phương án tài chính;
   • Phương án sử dụng vốn;
   • Thiết kế cơ sở;
   • Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.
  • Nghiên cứu, thẩm định hồ sơ dự án, lập và tính toán lại phương án tài chính dự án.
  • Thẩm tra Báo cáo Nghiên cứu Khả thi Dự án.
  • Thẩm tra, thẩm định, phân tích Tổng mức đầu tư dự án, Bảng tổng dự toán dự án đầu tư.
  • Phân tích khả năng trả nợ cho khoản hợp tác đầu tư theo phương án đầu tư vốn của từng Nhà Đầu tư, Ngân hàng hoặc Tổ chức tín dụng/tài chính.
  • Tính toán lại Tổng mức đầu tư theo suất đầu tư Bộ Xây dựng ban hành.
  • Tính toán thời gian ân hạn, thời gian trả gốc, lãi cho Nhà Đầu tư, Ngân hàng hoặc Tổ chức tín dụng/tài chính.
  • Xây dựng cập nhật lại Tổng mức đầu tư đến năm nay.
  • Rà soát lại toàn bộ nội dung dự án đã được lập
  • So sánh một cách có hệ thống các chỉ tiêu của dự án với các tiêu chuẩn kỳ vọng của Nhà Đầu tư, Ngân hàng hoặc Tổ chức tín dụng/tài chính.
  • Các công việc khác khi Chủ Đầu tư, Đối tác và Khách hàng đề xuất liên quan đến hồ sơ dự án của mình.

  Tất cả các hoạt động, dịch vụ của NICOS Việt Nam đều có thể xuất hóa đơn VAT điện tử nếu Quý Khách hàng và Đối tác đề nghị.

   

  Ngoài ra, VPR trực tiếp giao cho Bộ phận Tiếp nhận Hồ sơ của NICOS Việt Nam (Công ty Thành viên chính thức của VPR) tiếp nhận thông tin. 

   

  Quý Chủ Đầu tư, Quý Đối tác và Khách hàng vui lòng truy cập tại đây để hoàn thành Biểu mẫu Đăng ký gửi hồ sơ đề nghị VPR cấp vốn/hợp tác đầu tư vốn cho dự án của mình. NICOS Việt Nam sẽ tiếp nhận thông tin và liên hệ lại trong thời gian sớm nhất theo thông tin Quý Doanh nghiệp đã đăng ký trong Biểu mẫu.

   

  Để được hỗ trợ, xin Quý Khách hàng và Đối tác vui lòng liên hệ với NICOS Vietnam tại đây!

   

  Xem thêm

  Giới thiệu chung

   

  VPR – ĐẦU TƯ VỐN CHO CÁC DỰ ÁN

   

  BỘ QUY TRÌNH & HƯỚNG DẪN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐỀ NGHỊ CẤP VỐN/HỢP TÁC ĐẦU TƯ VỐN

   

  NICOS VIỆT NAM

   

  NICOS VIỆT NAM – HỖ TRỢ TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

   

  NICOS VIỆT NAM – HỖ TRỢ TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

   

  VPR LAND