• (024) 73.044.568

 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÁC DỰ ÁN VIỆT NAM

  Viết tắt: VPR .,JSC

  Tên giao dịch: VPR – GLG Vietnam và/hoặc VPR

  Mã số doanh nghiệp: 0106043067 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

  VPR là Công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Tập đoàn Tài chính Good Luck Grant Limited (Tên viết tắt: Tập đoàn GLGL và/hoặc GLG Banking S.L; có Trụ sở chính tại The Hayward Siute- Beta House Laser Quay Culpeper Close Medway City Estate, Rochester, Kent Me24Hu Vương quốc Anh) và Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc phụ trách Khối Ngân hàng của Tập đoàn GLGL – là Đại diện cho phần vốn góp của Tập đoàn tại VPR

  Bà Nguyễn Thị Thanh Hà cũng là Người Đại diện theo Pháp luật của VPR và đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VPR – Đây là đại diện hợp pháp, chính thức, duy nhất tại Việt Nam của Tập đoàn GLGL và được thay mặt Tập đoàn toàn quyền hoạt động tại Việt Nam theo Nghị quyết số GLG/39A.8UDSG03 ngày 24/01/2020 và Nghị quyết bổ sung ngày 16/02/2021 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn (đã được đóng dấu của Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh và xác nhận chứng thực bởi Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh)

  Các thông tin, lĩnh vực hoạt động, danh sách các lãnh đạo của Tập đoàn GLGL đã được đăng tải, kiểm tra, lưu trữ và cung cấp đầy đủ trên Website chính thức của Chính phủ Vương Quốc Anh và của Cơ quan Đăng ký Kinh doanh Vương quốc Anh (Companies House) trực thuộc Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp Chính phủ Vương Quốc Anh (http://beta.companieshouse.gov.uk) (nay đổi thành https://find-and-update.company-information.service.gov.uk)

  với Mã số là 6903991 (https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/06903991).

   

 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
  QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÁC DỰ ÁN VIỆT NAM

  MSDN & MST: 0106043067

  Địa chỉ: Số 04-N2, Ngõ 01, Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội, Việt Nam

  Điện thoại: (024) 73.044.568

  Email: info@capitalmanagement.com.vn