• (024) 73.044.568

 • BỘ QUY TRÌNH & HƯỚNG DẪN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐỀ NGHỊ CẤP VỐN/HỢP TÁC ĐẦU TƯ VỐN

  VPR trực tiếp giao cho Bộ phận Tiếp nhận Hồ sơ của NICOS Việt Nam (Công ty Thành viên chính thức của VPR) tiếp nhận thông tin. 

   

  Quý Doanh nghiệp vui lòng truy cập tại đây để hoàn thành Biểu mẫu Đăng ký gửi hồ sơ đề nghị VPR cấp vốn/hợp tác đầu tư vốn cho dự án của mình. NICOS Việt Nam sẽ tiếp nhận thông tin và liên hệ lại trong thời gian sớm nhất theo thông tin Quý Doanh nghiệp đã đăng ký trong Biểu mẫu.

   

   

  Xem thêm

  Giới thiệu chung

   

  VPR – ĐẦU TƯ VỐN CHO CÁC DỰ ÁN

   

  NICOS VIỆT NAM

   

  NICOS VIỆT NAM – HỖ TRỢ THẨM TRA, THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ & HỖ TRỢ HOÀN THIỆN HỒ SƠ DỰ ÁN

   

  NICOS VIỆT NAM – HỖ TRỢ TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

   

  NICOS VIỆT NAM – HỖ TRỢ TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

   

  VPR LAND